สสว.พร้อมหนุน SME ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ อัดคูปองมูลค่ารวมกว่า 15.5 ล้านบาท พร้อมจัดอบรมฟรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดอบรมในหัวข้อ “SMEs 4.0 next to be Millionaire”โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและสถานประกอบการให้มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและบริการ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ยังคงเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เสริมอาวุธ สร้างหลักคิด ติดปีกให้ SMEs ไทย ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับมาตรฐานสู่สากล” โดยมีการแจกคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 รวมถึง การจัดงานอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จำนวน 3,000 ราย ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าเอสเอ็มอีไทย

“ถือเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ไปจนจบกระบวนการ ตั้งแต่การอบรมเพื่อได้รับความรู้ในด้านมาตรฐาน การแจกคูปองตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสารพิษตกค้าง ตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐ ตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ ไปจนถึงการเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมและการได้ใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานสู่สากลได้ ” ผอ.สสว.กล่าว

ผอ.สสว.ยังระบุว่า สำหรับปีนี้ สสว.ได้ให้การสนับสนุนคูปองระยะที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 3,100 ใบ มูลค่าใบละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 15.5 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,550 กิจการ และจำกัดสิทธิ์การรับคูปองไม่เกินกิจการละ 2 ใบ หรือมูลค่ารวม 10,000 บาท โดยที่ผ่านมา สสว.ให้การสนับสนุนโครงการคูปองระยะที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.2559) จำนวน 2,000 ใบ มูลค่ารวม 10 ล้านบาท และระยะที่ 2 (ส.ค.– ธ.ค.2560) จำนวน 6,000 ใบ มูลค่ารวม 30 ล้านบาท

ด้าน ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า โครงการคูปองตรวจแล็บจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าได้อย่างตรงจุด และเมื่อประกอบกับเทคนิคด้านการตลาดที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญในงานอบรมครั้งนี้ จะยิ่งช่วยต่อยอดธุรกิจให้การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศง่ายขึ้น

โดยปีนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้ออกแพ็คเกจการตรวจวิเคราะห์ 4 แบบ ให้ผู้ประกอบการเลือกใช้คูปองตามความเหมาะสม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง www.centrallabthai.com หมดเขตใช้สิทธิ์คูปองวันที่ 31 สิงหาคม 2561 พร้อมจัดอบรมฟรี ในหัวข้อ “คิดดี ทำได้ ขายเป็น เห็นเงินล้าน” และหัวข้อ “รู้ไว้ ไม่พลาด ทำฉลากอาหารให้ถูกกฏหมาย”จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยสู่สากล

ที่มา : http://www.ryt9.com