สสว.อนุมัติคำขอสินเชื่อ SMEs กระทบน้ำท่วมกว่า 80 ล้านบาท

สสว.ลงพื้นที่สกลนครเปิดรับคำขอสินเชื่อ SMEs ที่กระทบความน้ำท่วม พบเพียง 3 วันแรกมีผู้ยื่นคำขอแล้ว 194 ราย วงเงินรวม 81.2 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 4.20 แสนบาท และอนุมัติได้แล้ว 25 ราย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 เพื่อให้บริการรับคำขอสินเชื่อผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งให้พิจารณาอนุมัติเป็นการเร่งด่วน เพียง 3 วันแรกมีผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมจากเขตอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงมายื่นขอรับสินเชื่อจำนวน 194 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 81.2 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละ 418,556.70 บาท ซึ่งจากการสอบถาม ได้คำตอบว่ากว่า 70% ต้องการเงินเพื่อนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือการประกอบอาชีพและอีก 30% ต้องการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เช่น ซื้อวัตดุดิบเพื่อผลิตสินค้านำไปจำหน่ายต่อไป นอกจากนี้ จากการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ใกล้เคียงพบว่า มีผู้ประกอบการในพื้นที่ 8 จังหวัดได้รับผลกระทบเช่นกัน ได้แก่ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี และหนองคาย สสว.จึงมีมาตรการพิจารณาคำขออนุมัติสินเชื่อเป็นกรณีเร่งด่วนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เพียงวันเดียว ทาง สสว.ได้อนุมัติเงินกู้พลิกฟื้นและฟื้นฟูกิจการ แก่ SMEs ขนาดเล็กและรายย่อยไปแล้ว 1,003 ราย คิดเป็นเงิน 598.49 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 596,700 บาท จากวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 3,000 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสกลนครได้อนุมัติแล้ว 25 ราย คิดเป็นเงิน 4.8 ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อราย 192,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานสามารถยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ชั้น G โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ หรือโทร. 08-1408-3497, ศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอีครบวงจร (OSSสกลนคร) โทร. 06-4301-6914, 06-4301-6908 ศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS อุดรธานี) โทร. 08-7722-6783, 09-6635-1499 Call Center 1301 หรือศูนย์ OSS หรือศูนย์ Rescue Center ในพื้นที่

— ที่มา : MGR Online