สสว. เผย GDP SME ขยายตัว ผลพวงภาคท่องเที่ยวโต

สสว.เผยGDP SMEsไตรมาสสองปี 60 มูลค่ากว่า 1.56 ล้านล้านบาท ขยายตัว4.9% ชี้ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย (5.0%) ขณะที่ GDP ประเทศขยายตัว 3.7% คาดผลพวงจากท่องเที่ยวเติบโต เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เปิดเผยว่า มูลค่า GDP SMEsในไตรมาสที่สองของปี 2560 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.56 ล้านล้านบาทขยายตัวได้ 4.9% ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย (5.0%) ในขณะที่ GDP ประเทศขยายตัว 3.7% โดย GDP SME มีสัดส่วนต่อ GDP ประเทศ42.1% ตามที่สภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลขGDP ไตรมาสที่สองของปี 2560 ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งขยายตัว3.7% โดยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากภาคการเกษตรที่ขยายตัวได้สูงถึง15.8% รวมทั้งภาคการบริการยังคงขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (7.5%) ธุรกิจการขนส่งและการคมนาคม (8.6%) และธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (6.0%) ซึ่งการเติบโตของภาคการค้าและภาคบริการที่SME มีบทบาทอยู่ในสาขาดังกล่าวมากนี้ ทำให้ GDP SME ยังคงขยายตัวได้ในระดับ 4.9% ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวในภาพรวมทั้งประเทศ ในส่วนของธุรกิจ SMEs ในสาขาอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ สาขาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 4.1%สาขาอุตสาหกรรมขยายตัว 1.5% ชะลอตัวจากอัตราการขยายตัว 1.9% ในไตรมาสก่อน ในขณะที่สาขาการก่อสร้างหดตัวลงถึง 6.2% สำหรับภาพรวมการเติบโตของ SMEsในช่วงครึ่งปีแรกมาจากการขยายตัวในภาคการค้าและภาคการบริการเป็นหลัก เป็นผลมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัว ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากรายได้ในภาคการเกษตรที่สูงขึ้น จึงคาดว่า GDPSME จะยังสามารถเติบโตได้ดีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2560ตามที่ สสว. ได้ประมาณการไว้ที่ 5%

— ที่มา : MGR Online