บสย.จัดเต็ม 5 พันล้าน พร้อมค้ำสินเชื่อ SMEs ใต้ประสบภัยน้ำท่วม

“บสย.” เตรียมวงเงิน 5 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม แจงเงื่อนไขปล่อยกู้ของ ธพว. วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก นายนิธิศ มนูญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย.พร้อมรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัยภาคใต้แล้ว หลังจากบรรลุข้อตกลงความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะสามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการนี้จะต้องอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ต้องเป็นรายที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ทั้งนี้ ระยะเวลากู้ยืมตามที่ ธพว.กำหนดไม่เกิน 7 ปี ในอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3 ต่อปี และในปีที่ 4-7 ตามอัตราดอกเบี้ยที่ ธพว.กำหนด และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ธพว. โดยกู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่วนค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ บสย.คิดอัตรา 1.75% ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 7 ปี โดยปีแรกรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเริ่มรับคำขอตั้งแต่บัดนี้ถึงหมดเขตรับคำขอ 7 สิงหาคม 2560 นี้

— ที่มา : MGR Online