สนช.เตรียมคลอดร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมผลิตภาพ ด้วยงบ 221 ลบ. 25 โครงการ

สศอ.เผยความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการผลิตภาพแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. คาดว่าประกาศใช้ได้ในปีนี้ ปีแรกตั้งงบไว้ที่ 221 ล้านบาท จำนวน 25 โครงการ และปี2561 ใช้งบ 632 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงบประมาณ นายวีระศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการผลิตภาพแห่งชาติว่า ในเบื้องต้นจะมีคณะกรรมการส่งเสริมผลิตภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณาเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมการผลิตภาพของประเทศ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศใช้ได้ภายในปีนี้ โดยในปี 2560 สศอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) วงเงิน 221 ล้านบาท จำนวน 25 โครงการ ส่วนปี 2561 สศอ.คาดจะใช้งบบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม วงเงิน 632 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาจากสำนักงบประมาณ

— ที่มา : MGR Online