เคาะแล้ว! ครม.ทุ่ม 2.45 แสนล้านบาท ดันเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0

มติ ครม.เห็นชอบมาตรการพิเศษขับเคลื่อนเอสเอ็มอี สู่ยุค 4.0 จัดสรรงบช่วยเหลือเอสเอ็มอีผ่านผ่านแบงก์รัฐ-กองทุน 2.45 แสนล้านบาท

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านการช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ปล่อยสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน วงเงิน 50,000 ล้านบาท เน้นดูแลเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 พร้อมมอบหมายให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อ เสนอรัฐบาลชดเชยภาระดอกเบี้ย 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยเอสเอ็มอีแบงก์พร้อมส่งรถเคลื่อนที่อนุมัติเคลื่อน 1,000 หน่วยตระเวนออกให้บริการสินเชื่อกับผู้ประกอบการต้นปีหน้า

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ดูแลผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการสินเชื่อ Transformmation Loan เสริมแกร่ง เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอียุค 4.0 ที่มีศักยภาพพัฒนาทุกด้านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเน้นกลุ่ม S-Curve คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 คงที่เป็นเวลา 7 ปี ปล่อยสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย เสนอรัฐบาลชดเชยภาระดอกเบี้ย 485 ล้านบาทต่อปี และยังมีการช่วยเหลือผ่านกองทุนฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสำหรับเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท ร่วมกับกองทุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน 167,000 ล้านบาท สร้างทุนหมุนเวียน 370,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่ม โดยธนาคารกรุงไทยเตรียมวงเงินสินเชื่อ 7,500 ล้านบาท ผ่านเอสเอ็มอีกลุ่มโลจิสติกส์ ท่องเที่ยว โฮมย์สเตย์ และปล่อยสินเชื่อต่อเนื่องอีก 12,000 ล้านบาท รวมสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ส่วน ธ.ก.ส.เตรียมวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท มุ่งสินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตร ระยะเวลา 3 ปี และสินเชื่อสำหรับการจ้างการผลิต พัฒนาอาชีพอีก 45,000 ล้านบาท ยอดรวมในส่วนของ ธ.ก.ส. 95,000 ล้านบาท สำหรับออมสินเตรียมวงเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 45,000 ล้านบาท เน้นส่งเสริมเอสเอ็มอีบัญชีเดียว เอสเอ็มอีฟู๊ดทรักซ์ ขณะที่เอ็กซิมแบงก์มุ่งประกันการส่งออกเครดิตการค้าวงเงิน 5,000 ล้านบาท ยอดรวมเงินผ่านโครงการนี้ทั้งหมดช่วยเหลือเอสเอ็มอี 245,000 ล้านบาท มุ่งดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 4.0 ปีหน้า และยังมีโครงการพี่ช่วยน้องผ่านเอกชนรายใหญ่ เพื่อสร้างเครือข่าย เติมความรู้ให้กับรายย่อย