ธพว.ติดปีกสตาร์ทอัพ ปั้นหลักสูตร SME-D Scale UP พร้อมอัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร“SME-D Scale UP” โดยการอบรมดังกล่าวเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ จาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ได้เติมเต็มความรู้ในหลักสูตรการสร้างพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาดในยุค 4.0 และเพื่อต่อยอดแนวความคิดสร้างสรรค์สร้างโมเดลธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกตลาดได้จริง และทางธพว.ยังได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ผศ.ดร.ดอน อิศรากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม สจล.ร่วมเปิดงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้วิทยากรชั้นนำของประเทศ เช่น นายกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล Co-Founder 500 Tuk Tuk, นายชวยศ ป้อมคำ CEO @ Lean Start up Thailand และที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรม Start Up นายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ที่ปรึกษาธุรกิจและนักการตลาดแห่งยุคผู้พัฒนาโซลูชันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตามพันธกิจของการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาโดยโครงการหลักสูตร SME- D Scale Up เป็นหลักสูตรแรกที่เคยมีโดยให้องค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีการจัดอบรมจากวิทยากรชั้นแนวหน้าระดับประเทศทุกแขนงกว่า 12 ท่าน เช่น ด้านนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech) ด้านการพัฒนาโซลูชัน Software ด้านการสร้างแบรนด์การตลาด Online Social Media และดิจิตอลดีไซน์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ( Lean) ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้ได้รับกระแสตอบรับดีมากจากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมถึง 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครจำนวนมากถึง 598 รายจากทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม 56 กิจการ โดยเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิตอลกลุ่มสตาร์ทอัพสูง 20% รองลงมาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 18% และที่เหลือกระจายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศ เช่น บริษัท เซโกฟาร์ม จังหวัดยะลา ผลิตนวัตกรรมสารสกัดจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคูแหล่งอาหารทดแทนโปรตีนธรรมชาติ บริษัท ฟลามิงโก้กรุ๊ป จากเชียงใหม่ธุรกิจออกแบบและจัดทำแอปพลิเคชัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสนใจหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก เช่น นายภีม เพชรเกตุ CEO บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งระบบบัญชีออนไลน์ชื่อดัง (PEAK) ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (จ๋า) นักแสดงชื่อดัง CEO Wiseline Corporation Ltd น.ส.ฉัตรประวีร์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี) เจ้าหญิงแห่งวงการไอที ผู้ก่อตั้งบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด นายเฉลิมพล ปุณโณทก CEO บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ปลุกปั้นหุ่นยนต์หัวใจไทยสู่ตลาดโลกกับหุ่นยนต์ดินสอ และบริษัท ชูโกลบอล เจ้าของรองเท้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นแบรนด์ SHUBERRY ที่มีอัตราเจริญเติบโตสูงสุดในกลุ่ม SME และกิจการ Boxtel๑Suvarnabhumi Airport โรงแรมแคปซูลรายชั่วโมงเพียงแห่งเดียวในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น ทั้งนี้ หลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้นมีครบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเริ่มเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ธนาคารมุ่งเน้นให้เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ผสานเรื่องของเงินทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 8 หลักสูตร เช่น การสร้างแรงบันดาลใจและติดอาวุธให้ Start up พร้อมการจุดประกายไอเดียและกรณีศึกษารวมถึงการนำเสนอผลงานซึ่งผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทุกราย และรับโล่เกียรติยศสำหรับแผนธุรกิจอีก 3 รางวัล ประกอบด้วย แผนธุรกิจดาวรุ่ง (Geeks Biz Award) แผนธุรกิจนวัตกรรม (Inno Biz Award) และแผนธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Biz Award) และสิ่งสำคัญจะสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการแบ่งปันความสำเร็จจากภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐต่อไป “SME คืออนาคตของประเทศ หรือThailand Future ผู้ประกอบการ Start Up คือคลื่นลูกใหม่ที่จะนำพาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรนี้จะนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกรูปแบบธุรกิจใหม่ยุค Digital Disruption และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างแท้จริง “กรรมการผู้จัดการ ธพว.กล่าว

— ที่มา : MGR Online