สสว.เตรียมพาSMEsไทยต่อยอดเปิดตลาดตะวันออกกลาง

สสว. เตรียมพาผู้ประกอบการไทยต่อยอดเปิดตลาดตะวันออกกลาง ในงาน Thai Trade Exhibition Oman 2017 ตั้งเป้าขยายธุรกิจให้มียอดขายเติบโต 3 เท่าในปี 2563 สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ นางชไมพร เจือเจริญ ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้านการประสานงานการตลาดต่างประเทศ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการนำสินค้าและบริการไปเปิดตลาดในประเทศตะวันออกกลาง สสว. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง ” เปิดโลกตะวันออกกลาง … ขุมทรัพย์ SMEs ไทย ” และจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการสามารถสมัครสมาชิก ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาแนะนำในด้านการตลาดและด้านบริหารจัดการจากที่ปรึกษาด้านการตลาด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง ได้เชิญผู้ประกอบการทีประสบความสำเร็จในตลาดตะวันออกกลาง 3 ราย จาก 32 ราย ที่เคยร่วมเดินทางไปกับ สสว. เพื่อเจรจาทางการค้าและแสดงสินค้าและบริการในงาน Thai Trade Exhibition Oman 2016 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และกรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ในปีที่ผ่านมาเข้าร่วมเสวนา โดยในครั้งนั้นสินค้าไทยที่ได้รับความสนใจ คือ ผลไม้แปรรูป โดยเฉพาะมะพร้าวอบแห้ง และผลไม้แปรรูปต่างๆ เครื่องสำอาง สปา อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องหนังและเครื่องประดับ ในปี 2017 นี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายตลาดการส่งออกสินค้าและการร่วมทุนกับนักธุรกิจของ SMEs ไทย กับตะวันออกกลาง สสว. ได้เตรียมคัดเลือกผู้ประกอบการเดินทางไปแนะนำสินค้าและบริการพร้อมเจรจาธุรกิจในงานThai Trade Exhibition Oman 2017 ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคมนี้ ณ โอมาน คอนเวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ มัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ” สสว. เป็นหน่วยงานแรกที่สนับสนุน SMEs ไทย อย่างเป็นรูปธรรม ในการพาผู้ประกอบการ SMEs ไทยไปเปิดตลาดในตะวันออกกลาง โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสดงสินค้าและการเดินทางบางส่วน จึงอยากให้ผู้ประกอบการไทยรักษามาตรฐานสินค้าให้ยั่งยืน เราตั้งเป้าว่า จะช่วยให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจให้มียอดขายเติบโต 3 เท่าในปี 2563 และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ในที่สุด ” นางชไมพร กล่าว นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทยในดูไบ และรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่า SMEs ไทยในมุมมองของตะวันออกกลางมองว่าเป็นสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ในแต่ละปีอัตราการเพิ่มของชาวตะวันออกกลางเข้ามาหาลู่ทางในการนำสินค้าไปไปจำหน่ายมากขึ้น ภาษาไม่ใช่อุปสรรคในการสื่อสาร คุณภาพสินค้าเป็นจุดแข็ง สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ เครื่องสำอางที่มีสีสัน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เป็นสินค้าที่กำลังได้รับความสนใจสูงสุด ตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดทีมีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ประชากรกำลังขยายตัว ประชากรอยู่ในวัยทำงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอมานกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ สนามบินแห่งใหม่ จะทำให้โอมานกลายเป็นเป็นประตูการค้าระหว่างอาเซียนกับตะวันกลางในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเดินทางไปกับ สสว. เพื่อแนะนำสินค้าและบริการพร้อมเจรจาธุรกิจในงานThai Trade Exhibition Oman 2017 สามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 25-27 เมษายนนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณดาริกา 02 -728 7700-1 ต่อ 128 หรือคุณณัฐฐา 02- 298-3227

— ที่มา : MGR Online