เผยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีหนุนถึงแหล่งทุนแล้วทะลุ 2 พันราย วงเงินกว่า 1 หมื่นล้าน

ปลัดอุตสาหกรรมเผยความคืบหน้าแพกเกจอุ้มเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หลังผ่าน 2 เดือนหนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่แหล่งทุนจำนวน 2,883 ราย วงเงินรวม 10,667 ล้าน ผ่านการอนุมัติแล้ว 833 ราย วงเงินรวมกว่า 1,562 ล้าน ตั้งเป้าเริ่มทยอยเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการเพียง 2 เดือนเศษสามารถผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าสู่แหล่งทุนจำนวน 2,883 ราย วงเงินรวม 10,667 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว 833 ราย วงเงินรวมกว่า 1,562 ล้านบาท จะเริ่มทยอยเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ ทั้งนี้ ข้อมูลถึงวันที่ 29 พ.ค. 2560 ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประกอบด้วย แหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 1) โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ 438 ราย วงเงิน 1,944 ล้านบาท อนุมัติ 15 ราย วงเงิน 45 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 3 ล้านบาท 2)โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs กลุ่มนิติบุคคลเข้าสู่ระบบ 1,694 ราย วงเงิน 7,562 ล้านบาท อนุมัติ 306 ราย วงเงิน 1,123 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 3.6 ล้านบาท แบ่งเป็น 2.1) กลุ่มผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง 93 ราย วงเงิน 333 ล้านบาท คิดเป็น 29.7%, 2.2) กลุ่มผู้ประกอบการใหม่(New/Startup) หรือที่มีนวัตกรรม 14 ราย วงเงิน 45 ล้านบาท คิดเป็น 4.07% และ 2.3) กลุ่มผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มเติบโตสู่อุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 199 ราย วงเงิน 743 ล้านบาท คิดเป็น 66.25% ด้านมาตรการแหล่งเงินทุนไม่มีอัตราดอกเบี้ย ประกอบด้วย 1) โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง อนุมัติ 269 ราย วงเงิน 237 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 0.8 ล้านบาท และ 2) โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินกองทุน 1,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน อนุมัติ 243 ราย วงเงิน 157 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 0.6 ล้านบาท โดยเป็นผู้ประกอบการ SMEs คนตัวเล็ก วงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 55 ราย วงเงิน 11 ล้านบาท นอกจากนี้ ธพว.ยังปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 อัตราดอกเบี้ย 3% เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ 12 จังหวัด มี SMEs เข้าสู่ระบบ 239 ราย วงเงิน 767 ล้านบาท อนุมัติ 125 ราย วงเงิน 288 ล้าน เฉลี่ยรายละ 2.3 ล้านบาท

— ที่มา : MGR Online