เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าสำหรับ SMEs ไทย ทำไมต้องอยู่ในเส้นทางเดิมๆ

กลุ่ม SMEs มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นห่วงโซ่การผลิตและรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ SMEsก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเอง ซึ่งจุดแข็งคือ มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถตอบสนองต่อตลาดได้อย่างทันท่วงที แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนที่สำคัญ เนื่องจาก SMEs เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในวงการธุรกิจ ส่งผลให้ SMEs มักประสบปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ

ปัญหาความน่าเชื่อถือที่ SMEs มักประสบ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
1. ปัญหาด้านเครือข่ายคู่ค้า
เนื่องจาก SMEs เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่มักจะก่อตั้งโดยบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลขนาดเล็กด้วยเงินทุนไม่มาก ทำให้ไม่มีชื่อเสียงและหลักประกันเพียงพอในบางสถานการณ์ที่ต้องทำการเจรจาธุรกิจกับเครือข่ายคู่ค้า ส่งผลให้ SMEs ไม่สามารถเติบโตอย่างที่ควรจะเป็น เพราะขาดซัพพลายเออร์ที่สามารถจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้ และผู้จัดจำหน่ายที่คิดราคาที่เป็นธรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงของ SMEs สูงขึ้นตาม ปัญหาดังกล่าวทำให้ประสิทธิภาพของสินค้าและบริการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเป็น
2. ปัญหาทางด้านเงินทุน
เนื่องจาก SMEs มักไม่มีหลักประกันและการบริหารยังไม่เป็นมืออาชีพเพียงพอ จึงทำให้หลายธนาคารไม่ยินยอมให้สินเชื่อซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ด้านเงินทุน ซึ่งทำให้ SMEsไม่สามารถซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า และส่งผลต่อเนื่องให้ธุรกิจ SMEs ไม่เติบโตและย่ำอยู่กับที่

แก้ปัญหาเดิมได้ด้วย MatchLink
ปัจจุบันประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยเพราะปัจจุบันการเติบโตของโลกดิจิทัลก้าวกระโดดอย่างไม่หยุดยั้งทั่วทุกประเทศ จากสถิติของ Hootsuite เมื่อมกราคม 2561 ระบุว่า ในไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 57 ล้านคนหรือร้อยละ 82 ของประชากรทั้งหมด รวมถึงกว่าร้อยละ 74 ของประชากรใช้งาน Social Media ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโลกดิจิทัล และในทางธุรกิจเอง Thailand 4.0 นี้ก็ควรจะเข้ามาขับเคลื่อนความได้เปรียบทางธุรกิจ และกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ไม่อาจมองข้ามอีกต่อไป หากต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ประกอบการ SMEs เองจึงต้องยกระดับความสามารถสู่การเป็น Internet Entrepreneur ที่เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงจะต้องติดตามและทำความเข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยทำการตลาด ค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจ ซื้อและขายสินค้า/บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้น ฯลฯ

เพราะที่ผ่านมา SMEs มักใช้รูปแบบการทำธุรกิจเดิม ๆ คือการติดต่อคู่ค้าผ่านคนรู้จักหรือเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคู่ค้าน่าเชื่อถือแค่ไหนจนกว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกัน จะดีกว่าหรือไม่ถ้าหากสามารถทราบข้อมูลทางธุรกิจสำคัญๆ ได้ก่อนที่เริ่มต้นลงทุน ให้ MatchLink เป็น New Normal สำหรับธุรกิจ SMEs ของคุณได้ด้วยการแก้ปัญหาเรื่องน่าเบื่อที่คุ้นชินให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุ้นใจ

MatchLink เป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่ช่วยให้ทุกคนทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นและเอื้อประโยชน์ให้ SMEs สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ ตั้งแต่การสร้างธุรกิจใหม่ ค้นหาคู่ค้า ติดต่อซื้อขาย รวมไปถึงการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ

MatchLink เป็นระบบ Social Business Platform ที่ถูกออกแบบมาให้มีหน้าจอที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Interface) และตอบโจทย์การทำธุรกิจ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจจากทุกภาคส่วนไว้บนโลกออนไลน์ ด้วยฐานข้อมูลทางธุรกิจมากกว่า 1.5 ล้านราย ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทางธุรกิจสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำในทุกแง่มุมของการทำธุรกิจทั้งการรู้จักตลาดและคู่ค้า อีกทั้งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความมั่นใจในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยตนเอง

มาพร้อมฟังก์ชันมากมายที่ช่วยให้ SMEs มีทางไปต่อและแก้ปัญหาความน่าเชื่อถือที่ดูยุ่งยากได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส อาทิ digital name card นามบัตรที่อัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่หาย และไม่ต้องเสียพื้นที่ในการพกพา รวมถึง business search ศูนย์รวมบริษัทที่น่าเชื่อถือแบบที่เดียวจบ พร้อมช่องทางใหม่ในการมีตัวตนบนโลกออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าง business page และเปิดหนทางไปสู่อนาคตแก้ไขปัญหาความน่าเชื่อถือที่มีกับธนาคารด้วยช่องทางในการกู้ยืมเงินโดยที่สามารถยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชันในฟังก์ชัน loan หรือช่องทางใหม่ในการติดต่อการค้าอย่าง buy and sell

พร้อมเปลี่ยนความเคยชินในการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ที่จะมาจำกัดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ MatchLink ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด และด้วยการสนับสนุนของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการข้อมูล และระบบวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำงานของ MatchLink จึงเชื่อถือได้และมากด้วยฐานข้อมูล

ผู้ใช้ MatchLink สามารถค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ของบริษัทต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีฟังก์ชันที่เปิดให้บริการ ดังนี้
– Business Search ค้นหาข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ อาทิ ทุนจดทะเบียน สรุปข้อมูลการเงิน รายชื่อกรรมการ ข้อมูลการติดต่อ วิธีใหม่ในการค้นหาข้อมูลของธุรกิจต่างๆ บนแพลตฟอร์ม MatchLink ที่จะทำให้คุณมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจต่างๆ ได้ บนฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลของธุรกิจต่างๆ ไว้อย่างแม่นยำและครบถ้วน เพื่อแก้ปัญหาการข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่สามารถหาได้จากหลายแหล่ง จนไม่รู้ว่าแหล่งไหนมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้บ้างรึเปล่า

– Business Page ช่องทางใหม่ในการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทคุณที่ทำให้คุณสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจคุณบนโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเงินและเวลาในการสร้างเว็ปไซต์

– Digital Name Card หากคุณต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ นามบัตรดิจิทัลเป็นนามบัตรรูปแบบใหม่ที่ทำให้คุณสามารถแลกนามบัตรและติดต่อคู่ค้าของคุณได้อย่างสะดวก ง่ายดายบนแพลตฟอร์ม MatchLink อีกทั้งยังทำให้คุณสามารถอัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพกนามบัตรอีกต่อไป

รูปแบบบริการ มี 2 ช่องทางดังนี้
– Mobile application: MatchLink
– Website: www.matchlink.asia

เกี่ยวกับ MatchLink
MatchLink ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีโอแอล โดย MatchLink เป็นแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่เสมือนผู้ช่วยให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจในการสร้างเน็ตเวิร์คทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ สามารถติดต่อเชื่อมโยงและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้สมาชิก MatchLink สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ ตรวจสอบลูกค้าเก่า และค้นพบโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ดังสโลแกน ‘Your Trusted Network’ ด้วยฟังก์ชันและฟีทเจอร์ที่อำนวยในการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำของไทย โดยให้บริการในช่อง 2 ทางหลัก ได้แก่เว็บไซต์ www.matchlink.asia และโมบายล์แอปพลิเคชั่น Matchlink

ที่มา : https://www.ryt9.com