เอสเอ็มอีขายหนี้เสีย ประเดิม29เม.ย.นี้

ธพว.เปิดขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หนุนสินเชื่อใหม่ ปี 2562 ทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารจะขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวมกว่า 3,500 ล้านบาท จำนวน 6 กอง ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะคัดเลือกเฉพาะบริษัทบริหารสินทรัพย์(AMC) ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ทั้งนี้ กำหนดเข้าซื้อเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มี.ค. 2562 และกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาซื้อวันที่ 29 เม.ย. 2562

นายพงชาญ กล่าวว่า หลังการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จะทำให้ธนาคารมีโอกาสในการปล่อยสินเชื่อใหม่คุณภาพดี ช่วยให้อัตรากองทุนต่อสินทรัพย์เสียงของธนาคารดีขึ้น ขระเดียวกันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธนาคารมีความสามารถระดมเงินทุนเพื่อนำไปให้ปล่อยสินเชื่อคุณภาพดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อไปได้ ส่งผลให้การดำเนินการในภาพรวมของธนาคารดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

www.posttoday.com