เอสเอ็มอีญี่ปุ่น 500 รายยกทัพขยายโอกาสร่วมมือธุรกิจไทย

“อุตตม” เผย วันที่ 11 ก.ย.ที่จะถึง ก.อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเตรียมยกทัพผู้บริหารและนักธุรกิจเอสเอ็มอีแดนปลาดิบกว่า 500 บริษัทเยือนไทย หารือแนวทางความร่วมมือแผนไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับความร่วมมือสองชาติ และหาประโยชน์จาก EEC นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่จะถึงนี้ ทางกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) พร้อมด้วยสหพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (ไคดันเรน) จะนำนักธุรกิจญี่ปุ่นทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอีกว่า 500 บริษัทมาเยือนไทย ซึ่งส่วนหนึ่งจะเข้าพบปะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมไปถึงการหารือร่วมกับภาคเอกชนไทยที่จะร่วมมือใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1. ความร่วมมือที่จะสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 2. ความร่วมมือพัฒนาเอสเอ็มอีไทยและญี่ปุ่น และ 3. การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) นอกจากนั้น ยังมีการจัดสัมมนาใหญ่ขึ้นในประเทศไทยด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นกับชาวไทยร่วมกัน นายอุตตมเผยด้วยว่า สำหรับมาตรการเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วงเงินรวม 38,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐที่มีวงเงินช่วยเหลือ 20,000 ล้านบาท กองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอี ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วงเงิน 2,000 ล้านบาทด้วย กองทุนพลิกฟื้นของ สสว. วงเงิน 1,000 ล้านบาท และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ขณะนี้มีปล่อยสินเชื่อไปแล้ววงเงิน 24,000 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 กว่าราย

— ที่มา : MGR Online