สสว.ชี้ตลาด UAE โอกาสทองเอสเอ็มอีไทยโกยเงินลูกค้าระดับบน

สสว.เผยสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดตะวันออกกลางมากขึ้น ชี้อาหารและผลไม้เพื่อสุขภาพ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้สำหรับแม่และเด็กโอกาสเติบโตสูง เตรียมจัดสัมมนา “รู้ลึก ชี้ชัด ลู่ทางการค้าและการลงทุนในตลาด UAE” พร้อมแนะผู้ประกอบการเจาะตลาดบนโกยเงินลูกค้า นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตะวันออกกลางเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ มีประชากรรวมกว่า 400 ล้านคน รายได้ประชากรต่อหัวประมาณ 59,890 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดได้ว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ประกอบกับสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการนำเข้าเพิ่ม เช่น อาหารและผลไม้เพื่อสุขภาพ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้สำหรับแม่และเด็ก ของตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งธุรกิจบริการด้านความงาม สปา และร้านอาหาร เป็นต้น จึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในตลาดตะวันออกกลาง ทั้งนี้ สสว.จึงได้จัดสัมมนาหัวข้อ “รู้ลึก ชี้ชัด ลู่ทางการค้าและการลงทุนในตลาด UAE” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ให้ข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและสถานะล่าสุดของตลาดตะวันออกกลาง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้ช่องทางการตลาด และโอกาสทางธุรกิจทางการค้าและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ โดยมีเรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) นายณัฐพงศ์ บุญจริง นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ รองประธานสภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในตะวันออกกลางร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทยคือ การเจาะตลาดบน หรือกลุ่ม Super-Rich เพราะกลุ่มนี้จะสนใจในสินค้าที่มีมูลค่าสูง รวมไปถึงสินค้าออร์แกนิกต่างๆ ทั้งเครื่องสำอางและอาหารเกรดพรีเมียม สินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และสปาที่มีคุณภาพสูง ผู้ประกอบการที่สนใจเจาะตลาดนี้จึงควรเข้าใจในพื้นฐานทางศาสนา มาตรฐานสินค้า พฤติกรรมการซื้อและการบริโภค ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือการได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ซื้อทางการค้าโดยตรงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจตลาด UAE และช่วยเพิ่มโอกาสการบุกตลาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

— ที่มา : MGR Online