รัฐบาลเล็งทบทวน พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว หวั่นกระทบเอสเอ็มอี

“สุวิทย์” รับรัฐบาลเตรียมทบทวนจาก พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ หวั่นผลกระทบต่อผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอี ด้าน กกร.เห็นด้วยใช้ ม.44 เลื่อนเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็นการปฏิรูปแรงงานไทยให้เป็นสากลและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับแรงงานในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ยังมีเวลาที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนและการประกาศใช้ พ.ร.ก.ดังกล่าว ส่วนความกังวลว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีหรือไม่นั้น ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาในภาพรวม “นายกรัฐมนตรีมีโจทย์ว่าดำเนินการปฏิรูป แต่การปฏิรูปนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ที่เดือดร้อน ไม่ใช่อยู่ดีๆ ทำแล้วเกิดช็อกจะต้องหาทางออกให้ด้วย โดย พ.ร.ก.ฉบับนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมาทบทวนว่าจะมีมาตรการใดๆ ออกมารองรับเพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าประกาศกฎหมายวันนี้ต้องทำวันนี้ โดยขณะนี้มีระยะเวลาเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไป 120 วัน” นายสุวิทย์กล่าว ด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เห็นด้วยกับรัฐบาลในการออกมาตรา 44 บรรเทาผลกระทบ โดยเลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย 3 มาตรา คือ มาตรา 101 กรณีการเอาผิดลูกจ้าง มาตรา 102 เอาผิดนายจ้างที่รับคนมาทำงานในอาชีพพิเศษบางอย่างโดยไม่รับอนุญาต และมาตรา 122 การรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงาน ซึ่งมาตราเหล่านี้เป็นเรื่องการเอาผิดและมีโทษหนักแก่นายจ้างหรือลูกจ้าง ซึ่งปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาทต่อคน โดยให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไป 120 วัน ระหว่างนี้จะไม่มีการจับกุม ยกเว้นมีการค้ามนุษย์หรือกระทำผิดอย่างอื่น ขอให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 23 มิถุนายนตามที่ พ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ประกาศบังคับใช้ ทั้งนี้ ยอมรับว่ากฎหมายแรงงานฉบับใหม่มีบทลงโทษรุนแรงและเอกชนปรับตัวไม่ทัน ในส่วนโรงงานขนาดใหญ่จะลงทะเบียนแรงงานหมดแล้ว ผู้มีปัญหาจึงเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยเฉพาะรายย่อยภาคบริการ ร้านอาหาร แม่บ้าน ก่อสร้างรายย่อย ภาคเกษตร ส่วนใหญ่ยังไม่ลงทะเบียน คำสั่ง ม.44 จึงเปิดทางให้นายจ้างรายเดิมในปัจจุบันพาแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียนให้ถูกต้อง แต่ไม่ใช่แรงงานใหม่ จึงไม่อยากให้ตื่นตระหนกกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ เพราะถือว่ามีกฎเกณฑ์ดูแลแรงงานให้มีมาตรฐานมากขึ้น

— ที่มา : MGR Online