“โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME STRONG REGULAR LEVEL 2561”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานความเข้มแข็ง ใน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME STRONG REGULAR LEVEL 2561”

เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย “การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) และระบบมาตรฐานคุณภาพ สำหรับ SME ยุค 4.0” จาก 2 องค์กรชั้นนำ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ในวันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม 2561 ห้องบอลรูมบี ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพ ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/mU1prQ
และรับฟังบรรยายเทคนิคแบบ Step by Step หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ SME”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ในวันที่วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/8uCLbB
ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมสัมมนาทั้งสองวัน สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.ftpi.or.th
โทร. 0-2619-5500 ต่อ 585,578
E-Mail: saataporn@ftpi.or.th udomsak@ftpi.or.th

ที่มา https://www.bangkokbanksme.com