ได้เฮ! 4 สินค้าไทยส่งสหราชอาณาจักรไม่ต้องเสียอากร AD คาดส่งออกพุ่ง

กรมการค้าต่างประเทศเผยผู้ส่งออกสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป, ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวสลักเกลียว, รถลากด้วยมือ และผ้าตาข่ายใยแก้ว ไปสหราชอาณาจักร ไม่ต้องเสียอากร AD เพิ่มโอกาสทางการค้า มั่นใจสินค้าไทยได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เริ่ม 29 มีนาคม 2562


นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลทบทวนการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าของสหราชอาณาจักร (United Kingdom : UK) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา UK ได้ยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Measure : AD) กับสินค้าจากไทย 4 รายการ ได้แก่ ข้าวโพดหวานแปรรูป ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวสลักเกลียว รถลากด้วยมือ และผ้าตาข่ายใยแก้ว เนื่องมาจาก UK กำลังจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) และไม่มีผู้ผลิตภายในประเทศรายใดใน UK ยื่นขอให้ใช้มาตรการ AD กับสินค้าไทย เนื่องจากสินค้าดังกล่าวของไทยไม่มีการทุ่มตลาดและไม่ได้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน

อีกทั้งที่ผ่านมา EU มีการใช้มาตรการ AD กับสินค้าไทย ซึ่งการส่งออกสินค้าไทยไปยัง UK ไทยยังต้องถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สำหรับสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป ถูกเรียกเก็บในอัตรา 3.10-14.30% ของราคา CIF ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวสลักเกลียว ถูกเรียกเก็บในอัตรา 14.90-15.50% ของราคา CIF รถลากด้วยมือ ถูกเรียกเก็บในอัตรา 70.8% ของราคา CIF และผ้าตาข่ายใยแก้ว ถูกเรียกเก็บในอัตรา 62.9% ของราคา CIF ซึ่งจากผลการทบทวนการใช้มาตรการ AD ในครั้งนี้ ประกอบกับการที่ UK จะออกจากการเป็นสมาชิก EU การทำให้ไทยไม่ต้องเสียอากร AD อีกต่อไป

ทั้งนี้ การที่สินค้าดังกล่าวจากไทยจะสามารถเข้าไปขายในตลาด UK ได้โดยไม่มีภาระอากร AD นอกจากจะเป็นโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในตลาด UK แล้ว ยังทำให้ผู้ส่งออกไทยมีความสามารถขยายตลาดและแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อป้องกันการตอบโต้การทุ่มตลาดจากอุตสาหกรรมภายใน ผู้ส่งออกไทยควรระมัดระวังการกำหนดราคาและไม่ควรส่งออกสินค้าไปขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายภายในประเทศหรือต้นทุนอีกด้วย

https://mgronline.com