“ไป่ตู้ แอคเซส” ที่ปรึกษาธุรกิจจีน แนะ SME ไทยรุกตลาดจีนให้ตรงจุด

“ไป่ตู้ แอคเซส” ที่ปรึกษาธุรกิจและการสื่อสารออนไลน์ตลาดจีนครบวงจร เผยทิศทางธุรกิจท่องเที่ยวจีนในไทยเติบโตต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยคิดเป็น 30% ของจำนวน นักท่องเที่ยวทั้งหมด และนำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี นอกจากธุรกิจท่องเที่ยวแล้วยังส่งผลถึงภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังมีโอกาสเข้ามาทำตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อีกมาก น.ส.พัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังการวิเคราะห์ข้อมูลของทางไป่ตู้ แอคเซส จากแหล่งข่าวในประเทศจีนพบว่าประชากรจีนมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากขึ้น แม้ประชากรจีนที่มีหนังสือเดินทางมีเพียง 15% ของประชากรทั้งหมด แต่จาการคาดการณ์พบว่าจะมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกปี โดยในปี 2560 คาดว่าจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามากว่า 9 ล้านคน โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อวัน จากค่าเฉลี่ยเรื่องการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้ไปกับค่าที่พัก และอาหารที่มีมากถึง 2 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังพบว่าตลาดสินค้าประเภทของฝากมีมูลค่าสูงกว่า 18,000 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีก 8% ในปีนี้ โดยส่วนแบ่งของยอดขายตลาดประเภทของฝาก แบ่งเป็นกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร 50% กลุ่มอาหารและของทานเล่น 40% ส่วนอีก 10% ได้แก่ กลุ่มยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตลาดสินค้าของฝากในปีที่ผ่านมา สินค้าประเภทเครื่องสำอางที่มีอัตราการเติบโตมากแซงหน้าสินค้าประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือสมุนไพรไทย เนื่องมาจากสาเหตุ การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึกลุ่มลูกค้าที่มีมาก และการทำการตลาดจีนที่ตรงจุด ทำให้ไป่ตู้ แอคเซส เล็งเห็นถึงโอกาสทองของผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ น.ส.พัชรพรกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และคุณภาพของนักท่องเที่ยวจีนทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยในไทยต่างหันมาให้ความสนใจในตลาดนี้อย่างคึกคัก ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนมากจะเห็นความสำคัญของตลาดจีนและพยายามหาช่องทางการทำตลาดในประเทศจีน เช่น สร้างบัญชีใน Tmall และ Taobao เพื่อหาช่องทางการขาย หรือสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียในประเทศจีนอย่าง WeChat หรือ Weibo เพื่อสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ช่องทางการทำการตลาดดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากพอ หรืออาจจะยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ และทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติการท่องเที่ยวของชาวจีน ลักษณะการใช้จ่าย การวางแผนที่จะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด และมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยอย่างมาก โดยจะต้องมองหาโอกาสที่จะเข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างแม่นยำที่สุดเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ และเพื่อที่จะได้จัดโปรโมชัน หรือการโฆษณาสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ไป่ตู้ แอคเซส เป็นที่ปรึกษา และให้บริการในการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มนักเที่ยวเที่ยวจีนที่มีคุณภาพ โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการชาวไทยที่มีความต้องเจาะกลุ่มตลาดจีน นักท่องเที่ยวจีน อันประกอบไปด้วย ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจากการค้นหาผ่านทางเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งในประเทศจีน รวมไปถึงช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กชั้นนำ เว็บไซต์ และยังมีในเรื่องของแอปพลิเคชันแผนที่ ซึ่งทุกๆช่องทางที่เข้าถึงชาวจีน หรือนักท่องเที่ยวจีนที่กล่าวมานั้น ล้วนเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือ และเข้าถึงในได้อย่างตรงและแม่นยำสูงสุด หากผู้ประกอบการชาวไทยเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าในตลาดของนักท่องเที่ยวจีนแบบมีคุณภาพนี้ ไป่ตู้ แอคเซส คือที่ปรึกษาที่ครบวงจรและเข้าใจในกลุ่มลุกค้าชาวจีนอย่างสูงสุด ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการได้ที่ 0-2784-6664 หรือ FB Baidu Access

— ที่มา : MGR Online