32องค์กรปั้นคน 4.0 เพิ่มทักษะเครื่องจักร

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Su mipol Institute of Manufacturing Technology- SIMTec) ถือเป็นแห่งแรก ที่เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือ 14 องค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นและระดับโลก 18 บริษัท สนับสนุนนำเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาติดตั้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรม มุ่งเป้าพัฒนาบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC

“สุมิพล” จับมือ 14 องค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พร้อมดึง18 บริษัทจากญี่ปุ่นเทงบ 120 ล้านบาท สนับสนุนเครื่องจักรกลที่ทันสมัย ร่วมสร้างบุคลากรใน 3หลักสูตร หนุนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี 1 ในนโยบายสำคัญและถือเป็นเรื่องหลัก จะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่จะมารองรับการพัฒนา 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เพียงพอกับความต้องการ และมีฝีมือหรือทักษะให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมโดยทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ. มีการประเมินว่าในระยะ 5 ปีนี้ ในพื้นที่อีอีซี จะมีความต้องการแรงงานใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเกือบ 5 แสนคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงมีความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันสร้างบุคลากรขึ้นมารองรับ

ด้วยการฝึกอบรมที่เน้นการสาธิตและภาคปฏิบัติในหลักสูตรสาขาต่างๆ ให้แก่ วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม ครูผู้ฝึกสอนของสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่วัยแรงงาน ด้วย Learning Factory ขนาดใหญ่ เน้นหนักงาน 3 ด้านได้แก่ การผลิตโดยการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ระบบการวัดละเอียดด้านมิติ และงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ถือเป็นการรวมตัวของภาครัฐและเอกชนเป็นแห่งแรกที่เกิดขึ้น ที่ให้การสนับสนุนนำเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาติดตั้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในลักษณะ Re-skillและ Up-skill รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อีอีซี ที่จะมีส่วนสร้างเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งปัจจุบันและที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ ที่จะสร้างความมั่นใจในด้านทักษะฝีมือของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตรงตามความต้องการ

นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงพร้อมบริการครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองบนเนื้อที่ 7 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 7,500 ตารางเมตร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 14องค์กร รวมถึงผู้ผลิตเครื่องจักรกลอุปกรณ์เครื่องชั้นนำระดับโลก 18 บริษัท นำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาติดตั้ง รวมมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในยุค 4.0

https://www.thansettakij.com