4 ปัจจัย ทำไมตุรกีถึงประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

ตุรกีต้องกลายเป็นประเทศที่ต้องประสบปัญหาทางเรื่องเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มถดถอย และสกุลเงินที่อ่อนตัวลง เห็นได้จากการที่ธนาคาร และผู้ประกอบการทางธุรกิจ เริ่มมีการพูดคุยถึงความต้องการความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้เข้ามาช่วยเหลือในวิกฤติครั้งนี้

โดยล่าสุด เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน ประธานาธิบดีตุรกี เตรียมใช้มาตรการควบคุมเงินทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเป็นการยับยั้งการอ่อนตัวของสกุลเงิน ซึ่งหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนให้กลับเข้ามาอีกครั้ง

มาถึงตรงนี้เรายังไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร แต่บทความนี้ของ Smartsme จะมาหาคำตอบกันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งนี้กันครับ

1.อะไรคือความผิดพลาดของระบบเศรษฐกิจตุรกี

เป็นระยะเวลา 16 ปีที่ตุรกีดำเนินการค้าร่วมกับจีนจนทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตเรื่อยมา อย่างไรก็ตาม ตุรกีถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีการขาดดุลทางการค้ามากที่สุด เพราะว่าการขยายตัวการลงทุนทางด้านเชื้อเพลิง ก่อให้เกิดหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

แม้ว่าทุกอย่างกำลังคลี่คลายไปได้ด้วยดี เมื่อธนาคารกลางยื่นมือเข้ามาช่วยจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงนักลงทุนที่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับตลาดในตุรกี จึงทำให้ต้องกลับมาอยู่ในจุดเดิมในที่สุด

2.สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ตุรกีมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 15 ซึ่งมากกว่าถึง 3 เท่าที่ธนาคารกลางประมาณการเอาไว้ ทำให้ผลตอบแทนจากหนี้รัฐบาลสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลกระทบทำให้ค่าเงิน lira ต้องอ่อนตัวลง เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทในตุรกีที่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศจำนวนมากต้องแบกภาระที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเรเจป ไตยิป เอร์โดอาน ประธานาธิบดีตุรกี มีความประสงค์ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงเพื่อนำมาลงทุนในโครงการก่อสร้างให้เพิ่มมากขึ้น

3.ทำไมราคาพันธบัตรของตุรกีถึงลดลง

ตุรกีถูกขนานนามว่าเป็นประเทศที่ภาครัฐมีการลงทุนตราสารหนี้แย่ที่สุดในโลก โดยผลตอบแทนของธนบัตรในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะนักลงทุนกลัวที่จะดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่าร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จึงทำให้ต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงรัฐบาลตุรกียังมีการปกปิดเรื่องอัตโราเงินเฟ้อ ดยเฉพาะการขยายตัวของ GDP ที่ขยายตัวลดลงมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นักลงทุนตื่นกลัว เช่นเดียวกับธนาคารที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เหล่านี้จึงทำให้การลงทุนเกิดการชะลอตัวในที่สุด

4.ทำไมค่าเงิน lira ถึงอ่อนตัวลง

สาเหตุที่ทำให้ค่าเงิน lira อ่อนตัวลง ส่วนหนึ่งมาจากความวุ่นวายทางการเมือง หลังเกิดการรัฐประหารล้มเหลวในปี 2016 รวมถึงความตรึงเครียดที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และสหรัฐฯ จึงทำให้ค่าเงิน lira เกิดความผันผวน อีกทั้งการที่รัฐบาลตุรกีได้ดำเนินการตามนโยบายที่วางเอาไว้อย่างไม่หยุดยั้ง จึงเป็นที่มาทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งการเติบโตที่มากขึ้น ก็นำมาสสู่หนี้สาธารณะที่มากขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงิน อาจจะกล่าวได้ว่ามาจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกสินค้า, การลงทุนในด้านพลังงาน และภาคธุรกิจที่ต้องประสบกับการขาดเงินตราต่างประเทศสุทธิที่มีมากกว่า 210 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

www.smartsme.co.th