ธพว.ขานรับไทยแลนด์ 4.0 ปลุกกระแส E-marketing รับเทรนด์ดิจิตอล

ธพว. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จัดสัมมนา “ล้วงลับจับทาง สร้างธุรกิจออนไลน์ให้ติดลมบน” หวังสร้างแรงบันดาลใจเคล็ดลับการทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ รับมือสู่ไทยแลนด์ 4.0 นำร่องกลุ่มสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี เน้นก้าวทันสถานการณ์ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพกับธุรกิจ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาของธนาคารให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่ม ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย SME D-Solution ที่ต้องการเป็นสถาบันการเงินด้านการพัฒนาที่เน้นบทบาทเพิ่มองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กลุ่มสตาร์อัพ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น กิจการเติบโตแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน การบริหารจัดการ และการตลาด ณ จุดเดียวครบรอบด้าน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมของธนาคารจะแตกต่างจากที่อื่น โดยเน้นการเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการทั้งความรู้ เงินทุน และสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ทางธนาคารมุ่งหวังเป็น E-Knowledge เพื่อนำผู้ประกอบการก้าวสู่การตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงและประเทศไทยพร้อมก้าวไปข้างหน้า ภาคธุรกิจต้องพร้อมจะปรับตัวให้ฉับไวทันเหตุการณ์ สามารถเชื่อมนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อกับคนทั้งโลกค้าขายก่อเกิดกระแสเปิดโอกาสทางการตลาดอย่างมหาศาล และพลิกบทบาทการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคจากช่องทางเดิมไปสู่เทคโนโลยีใหม่ที่จะมีบทบาทเข้ามามากขึ้น ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ อี-มาร์เกตติ้ง (E-marketing) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับกิจการ สำหรับกิจกรรมสัมมนาด้านอี-มาร์เกตติ้งในครั้งนี้จะช่วยอัปเดตเทรนด์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เห็นภาพชัดความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างตลาดเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้ และเรียนรู้เคล็ดลับที่จะทำให้ธุรกิจออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและประสบความสำเร็จต่อไป

— ที่มา : MGR Online