“พาณิชย์” เปิดเวทีแฟรนไชส์หน้าใหม่ ลงสนามจริงงาน Franchise B2B 19 Fair

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” ทดสอบทำการตลาด โดยลงสนามจริงผ่านการจัดงาน “Franchise B2B 19 Fair” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนนี้ ณ กระทรวงพาณิชย์ ภายในงานจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูท 56 ราย กลุ่มอาหารเครื่องดื่ม ค้าปลีก สปาและความงาม ชี้หลักสูตรดังกล่าวช่วยสร้างแฟรนไชส์โมเดลยอมรับในระดับสากล นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 19 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน 132 ราย และผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 92 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจเครื่องดื่ม อาหาร การศึกษา สปาและความงาม ค้าปลีก บริการ ฯลฯ และเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้ลงสนามจริง โดยได้ลองนำเสนอสินค้า และการเจรจาธุรกิจ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดงาน “Franchise B2B 19 Fair” ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 “การจัดงานฯ ในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์โมเดล) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นโมเดลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างง่ายดาย กรมฯ จึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 19” ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-เดือนเมษายน 2560” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว อย่างไรก็ตาม ในงานนี้นับเป็นงานแรกที่ใช้ทดสอบการทำการตลาดของผู้ผ่านหลักสูตรฯ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชน์อย่างเต็มตัว ภายในงานฯ มีการออกงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ จำนวน 56 คูหา ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 28 คูหา ค้าปลีก 17 คูหา บริการ 9 คูหา ความงามและสปา 1 คูหา และการศึกษา 1 คูหา ซึ่งนอกจากจะเป็นการทดสอบการลงสนามจริงของผู้ประกอบการแล้ว ยังถือเป็นการขยายธุรกิจแก่ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ร่วมงานในครั้งนี้ยินดีลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้สูงสุดถึง 50% พร้อมทั้งลดราคาสินค้าและบริการที่จำหน่ายในงานฯ เป็นพิเศษด้วย สำหรับการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)” เป็น 1 ใน 3 หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยอีก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise Standard) และการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพสู่สากล (Franchise Go Inter) โดยหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)” เป็นหลักสูตร 162 ชั่วโมง เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559-26 เมษายน 2560 ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเชิงลึก ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 24 ชั่วโมง 2) การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ 72 ชั่วโมง 3) การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 30 ชั่วโมง 4) การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร 6 ชั่วโมง 5) สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 12 ชั่วโมง และ 6) กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 18 ชั่วโมง จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) (ปี 2544-2560) รวมทั้งสิ้น 19 รุ่น จำนวน 761 ราย

— ที่มา : MGR Online