“Smart SMEs Smart START UP”ออมสินพร้อมปล่อยกู้ 1 หมื่นล้านบาท

“ธนาคารออมสิน” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร       จัดงาน “Smart SMEs Smart START UP”        มีผู้ประกอบการ SMEs และ Startup นำผลงานและนวัตกรรมใหม่มาโชว์ในงานกว่า 150 ราย แบ่งเป็น 8โซน งานจัดให้มีขึ้นวันที่ 1-3 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ล่าสุดธนาคารจัดตั้งสายงานใหม่ ปล่อยกู้ SMEs และ Startup เป้า10,000 ล้านบาท รายละ 20 ล้านบาท โดยมี บสย.ช่วยค้ำประกัน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า แนวทางการส่งเสริม SMEs และ Startup ของธนาคารที่หลายโครงการ เริ่มต้นจากการจัดทำโครงการประกวด GSB 100 tomillion วิวัฒนาการมาเป็น สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน ได้รับความสนใจมีผู้ร่วมประกวดมากกว่า 1,500 โครงการต่อปี

นอกจากนี้ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น ในโครงการด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ธนาคารออมสินร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมากลายมาเป็น “Thammasat Model”(ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล) ที่มุ่งให้นักศึกษาได้มองเห็นโอกาสและอยากไปพัฒาท้องถิ่นของตัวเอง เมื่อเร็วๆ นี้ ร่วมกับ 16 สถาบันการศึกษาเพื่อไปช่วยชุมชนพัฒนาสินค้า และจะขยายผลเพิ่มเรื่อยๆ ส่วนอีกโครงการที่จะทำคือ อาจมีบริษัทจำลองขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ล่าสุด ธนาคารฯ ได้มีการจัดตั้งสายงานใหม่เพื่อรองรับกับกลุ่ม SMEs และ Startup โดยมีเป้าหมายที่จะปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ธุรกิจรวม 10,000 ล้านบาท รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. พร้อมช่วยผู้ค้ำประกันสินเชื่อ ของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ในขณะนี้ธนาคารมีสินเชื่อเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีเงินฝากเป็นมูลค่า 2.3 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีสัดส่วนสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs อยู่เกือบ 1 แสนล้านบาท โดยมีจำนวนลูกค้า SMEs ประมาณ 7-8 หมื่นราย และธนาคารมีเป้าหมายในการเข้าร่วมทุนกับกิจการต่างๆ ในรูปแบบของ Venture Capital อีก 2,000 ล้านบาท

โดยทางธนาคารฯ ได้เตรียมจัดงาน Smart SMEs Smart START UP ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ SMEs และ Startup โดยเฉพาะการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่จะเร่งพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่วงการธุรกิจ มุ่งดันไทยสู่“Innovation Hub”

ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้ประกอบการ SMEs และ Startup กว่า 150 ราย เข้ามาร่วม บนพื้นที่ 6,000 ตร.ม. แบ่งเป็นโซน ประกอบด้วย
1. Smart Life โซนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
2. Food & Cuisine โซนนวัตกรรมทางด้านอาหาร
3. Smart Business โซนของกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์
4. Star Startup โซนสินค้าของเหล่าดารา
5. Smart Innovation โซนของสินค้านวัตกรรมล้ำสมัยพร้อมด้วยบูธของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเข้ามาแสดงผลงาน
6. GSB Smart Startup โซนของกลุ่มผู้ที่ผ่านโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup     ตัวจริง ซึ่งจะมาในรูปแบบของการแสดงสินค้าพร้อมด้วย Showcase ของผู้ที่ได้อันดับ 1-3 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาอีก 15 ผลงาน
7. Digital Playground โซนเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล
8. Truck Business โซนของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านรถทรัคเพื่อไปประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น รถ Food Truck, รถทรัคสำหรับขายเสื้อผ้า เป็นต้น
9. Strategic Partners โซนพันธมิตรของธนาคารซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs และ Startup ซึ่งก็จะมาให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านการทำธุรกิจโดยเฉพาะ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมด้านความบันเทิง จากเหล่าศิลปิน ดารา ที่จะสลับ     สับเปลี่ยนขึ้นมาสร้างสีสันบนเวทีและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน เอ๊ะ จิรากร อีกด้วย
ที่มา : www.mgronline.com