สสว.ชี้ SMEs ไทยยังต้องการเงินทุนพัฒนาธุรกิจมากสุด

สสว.ลงพื้นที่สำรวจ Micro SME พบผู้ประกอบการต้องการเงินทุนมากที่สุด ตามด้วยการตลาด การพัฒนามาตรฐาน ขณะที่การสนับสนุนเงินทุน ล่าสุด สสว.อนุมัติเงินให้ SME 692 ราย วงเงิน 498 ล้านบาท พร้อมเสริมมาตรฐานด้วยการมอบคูปองตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และพาเข้า E-Commerce นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่ สสว.ได้เข้าร่วมคลินิก SME สัญจรตามแนวประชารัฐร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมหลักของ สสว.คือ ให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้ Micro SME และวิสาหกิจชุมชนนำไปใช้ปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น รวมทั้งสำรวจความต้องการของ SME ซึ่งในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี และสระแก้ว พบว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือ

– อันดับ 1 ด้านการเงิน เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
– อันดับ 2 ด้านการตลาด เช่น การเพิ่มช่องทางตลาดในประเทศ การขยายตลาดต่างประเทศ E-Commerce และการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
– อันดับ 3 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ/มาตรฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
– อันดับ 4 ด้านการผลิต เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต/ระบบบริหารจัดการธุรกิจ ปรับปรุงเครื่องจักร
– อันดับ 5 ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งเรื่องนี้ สสว. และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มีโครงการรองรับอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม โครงการช่วยเหลือของ สสว.ทางด้านการเงินมีการให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน) มี SMEs ยื่นขอกู้แล้ว 4,740 ราย สามารถอนุมัติได้แล้ว 692 ราย วงเงิน 498.68 ล้านบาท จากวงเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ทั้งสิ้น 3 พันล้านบาท นอกจากนี้ สสว.ยังมีโครงการความช่วยเหลือ SME รายย่อยในด้านอื่นๆ เช่น การพาเข้าขายทาง online และออกบูทขายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ตลอดทั้งปี ขณะที่ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีการยกระดับมาตรฐานด้วยการมอบคูปองสำหรับตรวจวิเคราะห์อาหารและเครื่องสำอางกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ว่าถูกสุขอนามัย ปราศจากสารปนเปื้อน โดยขณะนี้มีผู้จองสิทธิ์รับคูปองแล้ว 850 ราย

— ที่มา : MGR Online