เปิดแล้ว “Startup Thailand 2017” รัฐบาลประกาศเดินหน้าหนุนนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่

เปิดงาน “Startup Thailand 2017” ระดมสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 100 รายโชว์ศักยภาพและหาผู้ร่วมทุน ประกาศรัฐบาลพร้อมสนับสนุนสตาร์ทอัพเต็มสูบ ผ่านทั้งด้านกองทุนการเงิน ร่วมมือสถาบันการศึกษาสร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ พร้อมจับมือ 30 หน่วยงานร่วมขจัดอุปสรรคต่อการส่งเสริมเอสเอ็มอี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน “Startup Thailand 2017 – Scale up Asia” ว่า งานนี้มีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งจากในและต่างประเทศมาร่วมมากกว่า 100 ราย เพื่อใช้เป็นเวทีแสดงผลงาน และสร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุน ทั้งนี้ ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสตาร์ทอัพเมล็ดพันธุ์ใหม่ของไทยให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลได้เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนานักรบทางเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ ( New Economic Warrior) จากปัจจุบันสตาร์ทอัพอยู่ระหว่างการพัฒนาแนวคิดประมาณ 8,000 ราย จนเกิดสตาร์ทอัพศักยภาพกว่า 1,500 ราย มีการเติบโต 1.5 เท่า และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปผ่านการสนับสนุนจากรัฐบาลในการตั้งกองทุนร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพวงเงิน 10,000 ล้านบาท ทำให้ภาคเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี สำหรับสตาร์ทอัพ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี สำหรับธุรกิจ Co working space นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งส่งเสริม “ย่านนวัตกรรม” ( Innovation District ) 27 แห่งทั่วประเทศ เช่น ย่านสยามสแควร์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่งานในการพัฒนาย่านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ หวังสร้างผู้ประกอบการเปิดอบรมทั้งนักวิชาการและนักศึกษา การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ การสร้างศูนย์ข้อมูลสตาร์ทอัพ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงฯ เชื่อว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานกว่า 4 หมื่นคน และมีนักลงทุนจากทั่วโลกสนใจเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทย เกิดการจับคู่ธุรกิจและลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท นอกจากนั้น รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ การสร้างประชาคมด้านเกษตร การออกวีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยงานพัฒนาสตาร์ทอัพ หลังจากกระทรวงการคลังโอนเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และยังเร่งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ 20 ประเทศที่มาร่วมงานครั้งนี้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และปลัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ 30 หน่วยงาน เพื่อพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหลายหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สำหรับงาน “Startup Thailand 2017 – Scale up Asia” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคมนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีกิจกรรม เช่น การออกบูทแสดงผลงานของสตาร์ทอัพ กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้ และการออกบูทของภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

— ที่มา : MGR Online