TMA จัดงานประกาศรางวัล SMEs Excellence Awards 2017

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ     ทีเอ็มเอ ร่วมมือกับ ธนาคารชั้นนำในประเทศ  เสนอชื่อเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จ และมี    การบริหารจัดการที่เป็นเลิศเข้าร่วมประกวดโครงการ SMEs Excellence Awards 2017   ในปีนี้มีเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ทั้งหมด 15 องค์กร เข้ารับรางวัลจำนวน 3 สาขารางวัล ได้แก่
1.ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)
2.ประเภทธุรกิจบริการ (Services)
3.ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading)
ซึ่งจะประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทธุรกิจ 4 อันดับ Platinum Award, Gold Award, Silver Award และ Bronze Award ในวันที่ 30 พ.ย. นี้

นายปรีชา เชาวโชติช่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ล พี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ โดยคุณสมบัติหลักของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรางวัลจะต้องเปิดดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เกณฑ์การให้รางวัลพิจารณาจากการบริหารจัดการขององค์กร โดยกำหนดการคัดเลือกด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารการเงิน   ด้านการบริหารการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นต้น

ทีเอ็มเอ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน SMEs Excellence Awards 2017 เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่เอสเอ็มอี และธนาคารชั้นนำต่างๆ ที่ได้รับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ณ แอทธินี คริสตัล ฮออล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-319-7677 ต่อ 274, 273

ที่มา www.ryt9.com