ปัจจัย 4 ชี้ขาดธุรกิจดาวรุ่ง

 ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ธุรกิจปี 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาเปิดเผยผลวิจัยทางธุรกิจ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงปี 2561 น่าสนใจดี Continue reading “ปัจจัย 4 ชี้ขาดธุรกิจดาวรุ่ง”

7 อาชีพเหลือเชื่อที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า

ดิจิทัลทำให้โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เกิดสถานที่ทำงานที่ทันสมัย เพื่อตอบรับความต้องการของคนทำงานในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึง 7 อาชีพเหลือเชื่อที่น่าจะเกิดใน 10 ปีข้างหน้า ดังนี้ Continue reading “7 อาชีพเหลือเชื่อที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า”

ธุรกิจขนส่งที่เติบโตในอาเซียน Ninja Van

Ninja Van สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ที่ถือกำเนิดในสิงคโปร์ ด้วยจุดเริ่มต้นจากธุรกิจด้าน      อี-คอมเมิร์ซ ปักธงขยายธุรกิจในภูมิภาค ภายใต้ เป้าหมายผู้นำด้าน         โลจิสติกส์ในอาเซียน Continue reading “ธุรกิจขนส่งที่เติบโตในอาเซียน Ninja Van”

“นายกฯ ตู่” เปิดงาน Thailand Industry Expo 2018 ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT”

นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดงาน “Thailand Industry Expo 2018” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันการวิจัย และองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย รองรับก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  Continue reading ““นายกฯ ตู่” เปิดงาน Thailand Industry Expo 2018 ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT””

ธุรกิจ SME ในปัจจุบันถือเป็นพลังในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทย คิดเป็นร้อยละ 95 ของธุรกิจทั้งหมด (ข้อมูล:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) และในครึ่งปีแรกคิดเป็น 42.8% ของ GDP ทั้งประเทศ (ข้อมูล: สสว.) โดยปัจจัยในการส่งเสริมการเติบโตของSME ให้ทันสมัยและก้าวทันยุคดิจิตอลคือ เพิ่มความรู้ให้ SMEs ไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่านักธุรกิจรายย่อยมักทำธุรกิจคนเดียวหรือกับคนสนิทพียงไม่กี่คน ทั้งยังไม่มีงบประมาณว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทำให้ยังก้าวสู่โลกออนไลน์ได้ไม่มากนัก ซึ่งทาง LINE ต้องการสนับสนุนให้ SME ไทยเข้าใจถึงการนำโซเชียลแฟลตฟอร์มมาใช้ให้เป็นประโยชน์และเข้าถึงลูกค้าในราคาประหยัดได้ง่ายมากขึ้น Continue reading “”

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ

จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลยกระดับการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขึ้นเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอา เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลก ในยุคปัจจุบัน Continue reading “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ”

พาณิชย์ หนุน Startup-SMEs คิดนอกกรอบ ขยายโอกาสทางธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SMEs ชูวิธีคิดนอกกรอบ หวังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมมุ่งสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขยายโอกาสในการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน

Continue reading “พาณิชย์ หนุน Startup-SMEs คิดนอกกรอบ ขยายโอกาสทางธุรกิจ”

เทรนด์ธุรกิจมาแรง 2020 – อาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต   ประจำวันของพวกเรามากขึ้นโลกธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงจากยุค 1.0 มาสู่ยุค 4.0 แล้วในปัจจุบันยุค 1.0 เกษตรเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมยุคนั้นเป็นยุคของการจ้างแรงงานเซลส์มีความสำคัญแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังมุ่งเข้าหานวัตกรรมวันนี้เกษตรกรเหลือเพียงแค่ 1% เท่านั้นความต้องการแรงงานจะน้อยลงเพราะเราสามารถใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทำงานแทนได้เรามีเซลส์บนอากาศทำงานแทนเราแล้วในปัจจุบัน Continue reading “เทรนด์ธุรกิจมาแรง 2020 – อาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต”

มองไปยังอนาคต ธุรกิจ App Android ในปี 2019 จะเป็นยังไงต่อไป

ตอนปลายปี 2017 มีคนบอกว่า ธุรกิจแอพ Android กำลังจะล่ม คนที่เคยทำได้ ก็จะทำไม่ได้ คนจะโดนแบนกันหมด ยอดจะตก สารพัดข้อกล่าวหา ตอนนี้ล่วงเลยมาถึง 2018 แล้ว ก็เป็นจริงอยู่ เพราะ Google โหดขึ้น คู่แข่งก็มากขึ้น แต่ในวิกฤติเช่นนั้น ยังมีคนอีกกลุ่มนึง ที่รายได้เพิ่มขึ้น ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด คนกลุ่มนั้น ก็คือ กลุ่มคนที่ทำ แอพสายขาว 

Continue reading “มองไปยังอนาคต ธุรกิจ App Android ในปี 2019 จะเป็นยังไงต่อไป”