รีวิว โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ ( REVIEW Apartment SOFTWARE )

สำหรับใครที่กำลังหาโปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ สำหรับธุรกิจ ฟรีแลนซ์หรือใช้งานส่วนตัวอยู่ วันนี้เรามีโปรแกรมหนึ่งหยิบมารีวิวแนะนำให้ดูกัน โดยโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Nanosoft Apartment.NETโปรแกรมทำบัญชี ที่มีการใช้งานค่อนข้างเรียบง่ายจากทางค่าย Nanosoft ที่เป็นบริษัทพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับใช้งานในธุรกิจต่างๆ โดยสำหรับโปรแกรม Apartment เป็นโปรแกรมบริหารงานห้องเช่า ที่มีการใช้งานไม่ซับซ้อน ซึ่งใช้ในการ บริหารงานห้องเช่า , หอพัก , อพาร์ทเม้นท์ ทั้ง แบบ รายวัน , รายเดือน และ รายปี อีกทั้ง สามารถ นำไปใช้กับ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รายวัน ( Service Apartment ) และ การเก็บค่าส่วนกลาง ของ คอนโดมิเนียม และ หมู่บ้านจัดสรร ได้อีกด้วย แต่เปิดมาครั้งแรก อาจต้องทำความเข้าใจกับเมนูต่างๆ เล็กน้อย ซึ่งพอเข้าใจก็ไม่ได้ยากเลย โดยเราจะมาดูวิธีการใช้งานพร้อมๆ กันครับ

รูปแบบการใช้งานของ Nanosoft Apartment.NET

รูปแบบการทำงานของโปรแกรม Nanosoft Apartment.NET จะแบ่งออกเป็น 8 หมวดหลักๆ ให้ใช้งาน ได้แก่ ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐาน , ระบบการเช่าห้องพักรายเดือน , ระบบการเช่าห้องพักรายเดือน , ระบบการเช่าห้องพักรายวัน , ระบบประมวลผลรายเดือน , ระบบการรายงาน , ระบบบำรุงรักษาห้องพัก และระบบอรรถประโยชน์ (ส่วนด้านซ้ายของโปรแกรม เป็นเพียงเมนูลัดของโปรแกรมให้ใช้งานได้ง่ายๆ เท่านั้น)โดยแต่ละหมวด มีหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐาน ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมห้องเช่า

ระบบการเช่าห้องพักรายเดือน  เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆของ โปรแกรมห้องเช่า รายเดือน อาทิเช่น การตั้งการ์ดสัญญาเช่า , บันทึกการจองห้องพัก , การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก , การพิมพ์สัญญาเช่า , บันทึกรายจ่ายในการประกอบการเพื่อนำไปหากำไรขาดทุน เบื้องต้น , การบันทึกค่าเช่าล่วงหน้า , บันทึกการแยกห้องพัก , ย้ายห้องพัก  เป็นการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น เพื่อจะนำไปประมวลผล และ  ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงิน

ระบบการเช่าห้องพักรายวัน เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆของ โปรแกรมห้องเช่า รายวัน อาทิเช่น บันทึกการจองห้องพัก , บันทึกการเช็คอิน / เช็คเอาท์ , การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก , สถานะห้องพักรายวัน , ตารางห้องพัก (Room planning)  , การพิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

ระบบ ประมวลผลรายเดือน เป็นระบบการประมวลผล ข้อมูล เพื่อออกใบแจ้งหนี้ และ เรียกเก็บเงิน ของโปรแกรม อพาร์ทเมนท์  อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์ , การขายสินค้า , ประมวลผลค่าเช่าห้องพัก เป็นต้น

ระบบบำรุงรักษาห้องพัก เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ดูแลห้องพัก เช่น บันทึกการซ่อมบำรุง , บันทึกเรื่องร้องเรียน และ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียดของระบบการบันทึก และ รายงานต่างๆของห้องพัก

ระบบอรรถประโยชน์ จะประกอบเมนูย่อยต่างๆอาทิ การ Connect database หรือใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล , User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้งาน , การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ , Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม , การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ และระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมห้องเช่า

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต่างๆของโปรแกรมดังนี้  ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร , รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ , รองรับการ เช่า ห้องพักได้ทั้งแบบ รายเดือน และ รายปี , รองรับการเก็บเงินค่าเช่า ในรูปแบบของ ค่าส่วนกลาง ในธุรกิจ หมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนี่ยม , รองรับการตั้งการ์ดผู้ เช่า โดย สามารถ แยกผู้ทำสัญญา กับ ผู้เข้าพัก และ เก็บประวัติได้  , รองรับการเก็บเงินจอง , เงินประกัน , ค่าเช่าห้องพัก และ รับชำระค่าเช่าล่วงหน้า , รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้ , รองรับการคิดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำ แบบ ตามมิเตอร์ หรือ เหมาจ่าย และ กำหนดเงื่อนไขเองได้ , รองรับรายงานเชิงวิเคระห์ในรูปแบบของกราฟ , สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ และ ห้องพักงดใช้งาน , สามารถพิมพ์สัญญาเช่าได้ และอื่นๆอีกมากมาย จะเห็นได้ว่า โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Apartment.NET  มีเมนูและการใช้งานที่ครบถ้วนในรายละเอียดการทำงาน สามารถทำงานบน Windows XP/VISTA/7 ระบบ Stand Alone และ ระบบ LAN หาก สนใจที่จะทดลองใช้งาน หรือต้องการซื้อซอฟต์แวร์ โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Apartment.NET สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://nanosoft.co.th/apartmentnet.htm

.