“สมคิด”ถกคลังวันนี้สรุปมาตรการช่วยเอกชน

สมคิดเดินหน้าหารือกระทรวงการคลังเร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นำเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า Continue reading ““สมคิด”ถกคลังวันนี้สรุปมาตรการช่วยเอกชน”