ส่องมาตรการกู้เศรษฐกิจนานาชาติ สู้วิกฤตไวรัสโควิด19

 

 

 

 

 

 

 

แม้จะยังไม่มีสัญญาณความหวังที่ชัดเจนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะสิ้นสุดลงในเร็ววันนี้ กระนั้น หลายฝ่ายต่างคาดการณ์ว่า ความรุนแรงดังกล่าวจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของทุกประเทศทั่วโลกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ Continue reading “ส่องมาตรการกู้เศรษฐกิจนานาชาติ สู้วิกฤตไวรัสโควิด19”