NEA ดัน 5 หลักสูตรปั้นเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ 1 แสนราย


สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เผยปี2559-2560 กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพไทยที่สามารถประกอบธุรกิจได้จริง 1,500 ราย เพิ่มขึ้น 80% จากปีก่อน มูลค่าทรัพย์สินในตลาดรวมราว 53,000 ล้านบาท Continue reading “NEA ดัน 5 หลักสูตรปั้นเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ 1 แสนราย”