บอร์ด สสว.ไฟเขียว ร่างกฎกระทรวงเปลี่ยนนิยาม SME ใหม่ กำหนดจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 5 คน-รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน สำหรับ Micro Enterprise

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของ สสว. ที่ผ่านมาในปี 2559-2561 ได้ดำเนินการขับเคลื่อน SME ภายใต้แผนบูรณาการ SME โดยดำเนินงานร่วมกับ 9 กระทรวง และ 25 หน่วยงาน Continue reading “บอร์ด สสว.ไฟเขียว ร่างกฎกระทรวงเปลี่ยนนิยาม SME ใหม่ กำหนดจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 5 คน-รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน สำหรับ Micro Enterprise”

กสอ. ร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ ติดอาวุธ SMEs 4.0 เสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 เดินหน้าผลักดันการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีต่อยอดศักยภาพวิสาหกิจชุมชน SMEs และ Startup Continue reading “กสอ. ร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ ติดอาวุธ SMEs 4.0 เสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน”

เศรษฐกิจโต-SMEs ยังอ่อนแอ รัฐบาลตะลุมบอนอัดมาตรการ

ขณะที่สัญญาณการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่า มีแนวโน้มขยายตัว 4.2% ต่อเนื่องจากปี 2560 ที่คาดว่าจะขยายตัว 4% แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายฝ่ายก็ยังเป็นห่วงว่าจะเป็นการโตแบบกระจุกตัวเฉพาะบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ และเป็นห่วงสถานการณ์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ยังอยู่ในภาวะยากลำบาก Continue reading “เศรษฐกิจโต-SMEs ยังอ่อนแอ รัฐบาลตะลุมบอนอัดมาตรการ”