5 Trendsของยุค2020ที่จะนำไปสู่ธุรกิจชั้นนำที่น่าสนใจ

คนอยู่ในเมืองมากขึ้น ทำให้สิ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และ Lifestyle ของคนเมือง มีบทบาท และกลุ่มธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  เช่น ธุรกิจประเภท Modern Trade และ Discount Store, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร Fast food, ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น Continue reading “5 Trendsของยุค2020ที่จะนำไปสู่ธุรกิจชั้นนำที่น่าสนใจ”

เทรนด์ธุรกิจน่าสนใจ 2030 ที่ต้องจับตามอง

จากคำกล่าวของ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ข้างต้นชี้ให้เราเห็นว่าแนวโน้มของสังคมโลกในอนาคตโดยเฉพาะประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรบ้างการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นก็ต้องดูจากกระแสแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นหลักเรามาดูกันว่าเทรนด์ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีอะไรกันบ้าง Continue reading “เทรนด์ธุรกิจน่าสนใจ 2030 ที่ต้องจับตามอง”

เทรนด์ธุรกิจน่าสนใจ 2030 ที่ต้องจับตามอง

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นโลกธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงจากยุค 1.0 มาสู่ยุค 4.0 แล้วในปัจจุบันยุค 1.0 เกษตรเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม  ยุคนั้นเป็นยุคของการจ้างแรงงาน เซลส์มีความสำคัญแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังมุ่งเข้าหานวัตกรรมวันนี้เกษตรกรเหลือเพียงแค่ 1% เท่านั้นความต้องการแรงงานจะน้อยลงเพราะเราสามารถใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทำงานแทนได้เรามีเซลส์บนอากาศทำงานแทนเราแล้วในปัจจุบัน Continue reading “เทรนด์ธุรกิจน่าสนใจ 2030 ที่ต้องจับตามอง”

เทรนด์ธุรกิจมาแรง 2020 – อาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต   ประจำวันของพวกเรามากขึ้นโลกธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงจากยุค 1.0 มาสู่ยุค 4.0 แล้วในปัจจุบันยุค 1.0 เกษตรเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมยุคนั้นเป็นยุคของการจ้างแรงงานเซลส์มีความสำคัญแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังมุ่งเข้าหานวัตกรรมวันนี้เกษตรกรเหลือเพียงแค่ 1% เท่านั้นความต้องการแรงงานจะน้อยลงเพราะเราสามารถใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทำงานแทนได้เรามีเซลส์บนอากาศทำงานแทนเราแล้วในปัจจุบัน Continue reading “เทรนด์ธุรกิจมาแรง 2020 – อาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต”