“สมคิด”ถกคลังวันนี้สรุปมาตรการช่วยเอกชน

สมคิดเดินหน้าหารือกระทรวงการคลังเร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นำเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า Continue reading ““สมคิด”ถกคลังวันนี้สรุปมาตรการช่วยเอกชน”

MASCI ยกระดับ SME ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการ ตาม ISO 26000

MASCI ยกระดับ SME เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ตาม ISO 26000 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือ สรอ. และนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน แถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I และพิธีเปิดโครงการ SME Promotion Project III พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการ/หน่วยงานและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ MASCI Academy, Phase I Continue reading “MASCI ยกระดับ SME ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการ ตาม ISO 26000”

ปั้น ‘สัตหีบโมเดล’!! ดึง ‘อาชีวะ’ สร้างงานใน ‘อีอีซี’

‘สัตหีบโมเดล’ ถือเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบในแผนดังกล่าวแล้ว เพื่อนำมาเป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างบุคลากรให้เพียงพอ รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะ Continue reading “ปั้น ‘สัตหีบโมเดล’!! ดึง ‘อาชีวะ’ สร้างงานใน ‘อีอีซี’”