‘เทรนด์ประเภทอาหาร’ ที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2562

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว เผยว่า Quantzing บริษัทวิจัยแนวโน้มตลาดได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ทั่วโลกเพื่อสำรวจ เทรนด์ประเภทอาหาร ที่จะได้รับความนิยมในปี 2562 โดยคาดว่าประเภทอาหารที่จะได้รับความนิยมและได้รับการพัฒนามากขึ้น มีดังนี้ Continue reading “‘เทรนด์ประเภทอาหาร’ ที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2562”