สสว.เร่งผลักดันผู้ประกอบการรายย่อย หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบุกตลาดโลก

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2019 สสว.เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพอาเซียนในส่วนของการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี Continue reading “สสว.เร่งผลักดันผู้ประกอบการรายย่อย หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบุกตลาดโลก”

เผยผลสำรวจของขวัญปีใหม่ปี 62 ที่ SME ไทยอยากได้จากรัฐบาล

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ (SME Poll – เอสเอ็มอีโพล) เผยผลสำรวจเอสเอ็มอีไทยมีความเชื่อ และคาดหวังปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รองลงมาต้องการให้รัฐบาลพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น และสงบสุข รวมถึงอยากให้จัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว และอยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มสวัสดิการให้แก่ประชาชน Continue reading “เผยผลสำรวจของขวัญปีใหม่ปี 62 ที่ SME ไทยอยากได้จากรัฐบาล”

AI ขยับเข้าใกล้ SME

เมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว ถ้าพูดถึง AI (Artificial Intelligence) หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองเป็นเทคโนโลยีอนาคตที่ไกลตัวเราไปสักนิด ยิ่งกับผู้ประกอบการ SME ด้วยแล้ว แทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างไร Continue reading “AI ขยับเข้าใกล้ SME”

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ

จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลยกระดับการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขึ้นเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอา เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลก ในยุคปัจจุบัน Continue reading “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ”

เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าสำหรับ SMEs ไทย ทำไมต้องอยู่ในเส้นทางเดิมๆ

กลุ่ม SMEs มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นห่วงโซ่การผลิตและรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ SMEsก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเอง ซึ่งจุดแข็งคือ มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถตอบสนองต่อตลาดได้อย่างทันท่วงที แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนที่สำคัญ เนื่องจาก SMEs เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในวงการธุรกิจ ส่งผลให้ SMEs มักประสบปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ Continue reading “เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าสำหรับ SMEs ไทย ทำไมต้องอยู่ในเส้นทางเดิมๆ”

สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คาดสร้างมูลค่ากว่า 2 พันล้าน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 โดยได้ผนึกกำลัง 19 หน่วยงาน ชูกลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายสู่เอสเอ็มอีรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนภาคเกษตร ปูพรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่เอสเอ็มอีอีกกลุ่มเติบโต ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 6,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาท Continue reading “สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คาดสร้างมูลค่ากว่า 2 พันล้าน”

กรมพัฒน์ฯ ‘เกาะติด’…กระแสธุรกิจร้านอาหารยุค 4.0 นำโมเดล O2O ปั้นผู้ประกอบการร้านอาหารยุคดิจิทัลเข้าสู่วงการเต็มรูปแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ‘เกาะติด’ กระแสธุรกิจร้านอาหาร 4.0 เตรียมปั้นผู้ประกอบการร้านอาหารไทยสู่ยุคดิจิทัลพร้อมก้าวเข้าตลาดเต็มรูปแบบด้วยโมเดล O2O (Online to Offline) โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ นำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม Continue reading “กรมพัฒน์ฯ ‘เกาะติด’…กระแสธุรกิจร้านอาหารยุค 4.0 นำโมเดล O2O ปั้นผู้ประกอบการร้านอาหารยุคดิจิทัลเข้าสู่วงการเต็มรูปแบบ”

เคาะแล้ว! ครม.ทุ่ม 2.45 แสนล้านบาท ดันเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0

มติ ครม.เห็นชอบมาตรการพิเศษขับเคลื่อนเอสเอ็มอี สู่ยุค 4.0 จัดสรรงบช่วยเหลือเอสเอ็มอีผ่านผ่านแบงก์รัฐ-กองทุน 2.45 แสนล้านบาท Continue reading “เคาะแล้ว! ครม.ทุ่ม 2.45 แสนล้านบาท ดันเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0”

กสอ.เผยแผนอุ้ม SMEs ปี 61 ปั้นผู้ประกอบการใหม่-เก่า ไม่ต่ำกว่า 880 ราย


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ยังคงขยายตัวไปในทิศทางที่ดี กสอ. จึงเร่งออกมาตรการส่งเสริม SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) เน้นส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมและระบบดิจิทัลที่พัฒนาแล้วเข้าสู่ธุรกิจ ตั้งเป้าในปี 61 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ไม่ต่ำกว่า 880 ราย Continue reading “กสอ.เผยแผนอุ้ม SMEs ปี 61 ปั้นผู้ประกอบการใหม่-เก่า ไม่ต่ำกว่า 880 ราย”